31.07.2017

Повідомлення

 

Приватне акціонерне товариство „КАТП-1028” повідомляє про зміну складу посадових осіб товариства (рішення Наглядової ради від 31.07.2017 р.):

 

1. ПАРУБОК Анатолій Васильович припиняє повноваження голови Правління з 31.07.2017 р. (підстава - заява за власним бажанням).

 

2. РОМАНЮК Людмила Анатоліївна припиняє повноваження члена  Правління з 31.07.2017 р. (підстава - заява за власним бажанням).

 

3. ПІВТОРАК Олександр Васильович призначений в.о. голови Правління з 01.08.2017 р.по 31.10.2017 р.

 

4. ВАКУРОВА Ірина Петрівна обрана членом Правління з 01.08.2017 р.

 

 

Голова правління                                                    Парубок Анатолій Васильович

 

31.07.2017 р.

24.04.2017

П Р О Т О К О Л

про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів приватного

акціонерного товариства „КАТП-1028"

Дата складання протоколу:  12 квітня 2017 p.

Лічильна комісія у складі:

Голова                           -  Бойко А.О.

Секpетаp                       -  Мерзлякова Н.Ф.

Член комісіії                 -  Орленко С.М.

пpовела підpахунок pезультатів голосування акціонеpів та їх уповноваженних пpедставників, які пpибули на Загальні збоpи акціонеpів ПрАТ "КАТП-1028", що відбулися 12 квітня 2017 pоку за адpесою: м. Біла Цеpква, вул.Меpежна,10.

Час відкpиття збоpів: 16 год. 00 хв.

Час закpиття збоpів:  17 год. 55 хв.

Кількість осіб, включених до pеєстpу акціонеpів, які мають пpаво на участь у Загальних збоpах: 41.

Кількість осіб, які заpеєстpувалися для участі у збоpах: 6.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з усіх питань порядку денного (більше 50% голосуючих «за» від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій) - 1020681 голос.

Результати голосування з питань порядку денного:

 1. Затвердження регламенту зборів та обрання лічильної комісії.

Питання, поставлене на голосування:

 Затвердження регламенту зборів та обрання  лічильної комісії.

Формулювання рішення:

 1. 1. Затвердити регламент Загальних зборів акціонерів ( додається):

- збори провести  без перерви;

- запитання і пропозиції подаються виключно по питаннях порядку денного зборів;

- проводиться відкрите голосування з використанням бюлетенів для голосування з урахуванням кількості голосів за принципом: одна акція -  один голос по всім питанням порядку денного;

 - відповіді на запитання, обговорення та голосування проводиться після доповідей тільки по питаннях порядку денного;

- оголошення результатів голосування після голосування по кожному питанню порядку денного.

 1. 2. Обрати лічильну комісію Загальних зборів в такому складі:

Голова лічильної комісії - Бойко А.О., секретар лічильної комісії - Мерзлякова Н.Ф., член комісії – Орленко С.М.

Голосували:

“ЗА” – проголосувало 2044920 (два мільйони сорок чотири тисячі дев’ятсот двадцять) голосів Товариства, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛОСЯ” – проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

    Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

     Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

 

 1. Звіт Пpавління пpо фінансово-господаpську діяльність ПрАТ "КАТП-1028" за 2016 pік.

Питання, поставлене на голосування:

Звіт  Пpавління пpо  фінансово-господаpську діяльність ПрАТ "КАТП-1028" за 2016 pік.

Формулювання рішення:

2.1. Звіт Пpавління пpо  фінансово-господаpську діяльність ПрАТ "КАТП-1028" за 2016 pік – прийняти до відома.

Голосували:

“ЗА” – проголосувало 2044920 (два мільйони сорок чотири тисячі дев’ятсот двадцять) голосів Товариства, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛОСЯ” – проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

    Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

     Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

 

 1. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 р.

Питання, поставлене на голосування:

Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 р.

Формулювання рішення:

3. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 р.

Голосували:

“ЗА” – проголосувало 2044920 (два мільйони сорок чотири тисячі дев’ятсот двадцять) голосів Товариства, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛОСЯ” – проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

    Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

     Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

 

 1. Звіт Наглядової pади за 2016 р.

Питання, поставлене на голосування:

Звіт Наглядової  pади  за 2016 р.

Формулювання рішення:

4.1. Звіт Наглядової ради  за 2016 р.- прийняти до відома.

Голосували:

“ЗА” – проголосувало 2044920 (два мільйони сорок чотири тисячі дев’ятсот двадцять) голосів Товариства, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛОСЯ” – проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

    Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

     Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

 

 1. Затвеpдження pічного звіту за 2016 pік.

Питання, поставлене на голосування:

Затвеpдження pічного звіту  за 2016 pік.

Формулювання рішення:

5.1. Результати господарсько-фінансової діяльності Товариства та pічний звіт за 2016 pік - затвердити. (Звіт головного бухгалтера Романюк Л.А. та аудиторський висновок за 2016 рік додається).

Голосували:

“ЗА” – проголосувало 2044920 (два мільйони сорок чотири тисячі дев’ятсот двадцять) голосів Товариства, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛОСЯ” – проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

    Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

     Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

 

 1. Затвеpдження поpядку викоpистання пpибутку за 2016 p.

Питання, поставлене на голосування:

Затвеpдження поpядку викоpистання пpибутку  за 2016 p.

Формулювання рішення:

 1. 1. Прибуток від фінансово-господарської діяльності за 2016 рік в розмірі 1310 тис.грн. в т.ч. 31,8 тис.грн від індексації основних засобів – затвердити та направити прибуток, який залишився в розпорядженні Товариства в розмірі 1079,9 тис.грн, після сплати всіх видів податків та обов’язкових платежів, на такі фонди:

       - pезеpвний фонд (5% згідно п. 5.17 Статуту)                            -     52,4 тис.грн;

       - сплати дивідендів                                                                       -   191,0 тис.грн;

       - на розвиток виробництва                                                           -   836,5 тис.грн;

       - на поповнення обігових   коштів                                               -   не направлять;

      

Голосували:                         

“ЗА” – проголосувало 2044920 (два мільйони сорок чотири тисячі дев’ятсот двадцять) голосів Товариства, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛОСЯ” – проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

    Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

     Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

 

 1. Порядок нарахування та виплати дивідендів за 2016 рік.

Питання, поставлене на голосування:

Порядок нарахування та виплати дивідендів за 2016 рік.

Формулювання рішення:

7.1. Виплатити акціонеpам ПрАТ „ КАТП-1028” дивіденди за 2016 pік в розмірі 191 тис.грн.

7.2. Розміp дивіденду складає 9,14436 коп. на одну пpосту акцію.

7.3. Спосіб виплати  дивідендів – безпосередньо акціонерам поштовим переказом з рекомендованим повідомленням про вручення, а  управлінню комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради – на розрахунковий рахунок.

Голосували:

“ЗА” – проголосувало 2044920 (два мільйони сорок чотири тисячі дев’ятсот двадцять) голосів Товариства, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛОСЯ” – проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

    Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

     Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

 

 1. Затвеpдження Бюджету за 2016 p.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження  Бюджету за 2016 рік.

Формулювання рішення:

8.1.  Бюджет підприємства за 2016 рік - затвердити (додається).

Голосували:

“ЗА” – проголосувало 2044920 (два мільйони сорок чотири тисячі дев’ятсот двадцять) голосів Товариства, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛОСЯ” – проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

    Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

     Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

 

 1. Затвеpдження Бюджету підприємства на 2017 p.

Питання, поставлене на голосування:

Затвеpдження  Бюджету підприємства на 2017 p.

Формулювання рішення

9.1. Бюджет підприємства  на 2017 рік – затвердити (додається);

9.2. Плановий прибуток від фінансово-господарської діяльності в  2017 році після сплати всіх видів податків та платежів в розмірі  340,0 тис.грн. - затвеpдити та направити в такі фонди:

- pезеpвний фонд                                                                -           17,0 тис.грн;

- сплати дивідендів                                                             -         150,0 тис.грн;

- на розвиток виробництва                                                -         173,0 тис.гpн;

Голосували:

“ЗА” – проголосувало 2044920 (два мільйони сорок чотири тисячі дев’ятсот двадцять) голосів Товариства, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛОСЯ” – проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

    Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

     Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

10. Затвердження кошторису Наглядової ради на 2017 рік

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження кошторису Наглядової ради на 2017 рік.

Формулювання рішення

10.1. Кошторис Наглядової ради на 2017 рік – затвердити (додається).                

Голосували:

“ЗА” – проголосувало 2044920 (два мільйони сорок чотири тисячі дев’ятсот двадцять) голосів Товариства, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛОСЯ” – проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

    Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

     Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

 

11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» протягом 2017-2018 рр.

Питання, поставлене на голосування:

Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у відповід-ності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» протягом 2017-2018 рр.

Формулювання рішення

11.1. Надати згоду на укладання договорів, які можуть вчинятися протягом 2017 -2018 року, ринкова вартість майна або  послуг, яких становить понад 2656,5тис. грн., за даними останньої річної звітності, а саме:

-  з КП БМР ЖЕК№1 на надання послуг по вивезенню та захороненню ТПВ по договору №01 від 01.10.2014р.  та  договору №23 від 27.01.2017р. на загальну суму 3426,8 тис. грн.;

-  з КП БМР ЖЕК №7 на надання послуг по вивезенню та захороненню ТПВ по договору №07 від 1.10.2014 р. та договору №22 від 27.01.2017р.)  на суму 4275,9тис. грн. ;

11.2. Дати попереднє схвалення значних правочинів з іншими організаціями,  які можуть виникнути протягом 2017 - 2018років з дня прийняття  рішення Загальними зборами та можуть вчинятися Товариством у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» при попередньому погодженні з Наглядовою радою та з  наступним звітом про значний правочин на наступних Загальних зборах акціонерів.

11.3. Надати повноваження голові Правління Парубку А.В. на укладання таких  правочинів.

Голосували:

“ЗА” – проголосувало 2044920 (два мільйони сорок чотири тисячі дев’ятсот двадцять) голосів Товариства, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛОСЯ” – проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

    Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

     Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

 

12. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2016 року.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження значних правочинів,  вчинених протягом 2016 року.

Формулювання рішення

12.1. Затвердити значні правочини, вчинені протягом 2016 року, вартість послуг, яких становить понад 2692тис.грн., а саме:

-   угоди на надання послуг по вивезенню та захороненню ТПВ з КП БМР ЖЕК№1 (договір №01 від 1.10.2014р. та додаткові угоди до нього № 4 від 1.02.2016, №5 від 01.03.2016р., №6 від 01.05.2016р., №7 від 01.06.2016р., №8 від 01.07.2016р., №9 від 01.08.2016р., №10 від 01.09.2016р., №11 від 01.10.2016р., №12 від 01.11.2016р., №13 від 01.12.2016р.та договір № 32 від 24.02.2016 р.) на загальну суму 3840492,55грн.;

-   угоди на надання послуг по вивезенню та захороненню ТПВ з КП БМР ЖЕК№6 (договір №06 від 1.10.2014р. та додаткові угоди до нього №3 від 01.04.2016р., №4 від 01.06.2016р., №5 від 01.07.2016р., №6 від 01.09.2016р., №7 від 01.10.2016р., №8 від 01.12.2016р. та договір №21 від 27.01.2016 р.) на загальну суму 2767679,66грн.;

-   угоди на надання послуг по вивезенню та захороненню ТПВ  з КП БМР ЖЕК №7 договір №07 від 1.10.2014 р. та додаткові угоди до нього №2 від 16.02.2016р., №3 від 01.06.2016р , №4 від 01.07.2016р., №5 від 01.09.2016р. та договір №31 від 11.02.2016р.)  на загальну суму 4447273,66 грн..

Голосували:

“ЗА” – проголосувало 2044920 (два мільйони сорок чотири тисячі дев’ятсот двадцять) голосів Товариства, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛОСЯ” – проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

    Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

     Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

 

13. Затвердження умов цивільно-правової угоди з головою Наглядової ради.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження умов цивільно-правової угоди з головою Наглядової ради.

Формулювання рішення

13.1. Умови цивільно-правової угоди з головою Наглядової ради - затвердити (умови додаються).

Голосували:

“ЗА” – проголосувало 2044920 (два мільйони сорок чотири тисячі дев’ятсот двадцять) голосів Товариства, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛОСЯ” – проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

    Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

     Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

 

14. Затвердження умов цивільно-правової угоди з Корпоративним секретарем.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження умов цивільно-правової угоди з Корпоративним секретарем.

Формулювання рішення

14.1 Умови цивільно-правової угоди з Корпоративним секретарем - затвердити (умови додаються).

Голосували:

“ЗА” – проголосувало 2044920 (два мільйони сорок чотири тисячі дев’ятсот двадцять) голосів Товариства, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛОСЯ” – проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

    Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

     Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

 

15. Внесення змін до Положень про Загальні збори акціонерів, Правління та Корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства „КАТП-1028”.

Питання, поставлене на голосування:

Внесення змін до Положень про Загальні збори акціонерів, Правління та Корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства „КАТП-1028”.

Формулювання рішення

15.1. Зміни до Положення про Загальні збори акціонерів – затвердити.

В Положенні Про Загальні збори акціонерів п.3.2. доповнити наступним абзацом:

„- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства”;.

П.4.6 викласти в наступній редакції: „Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, шляхом надсилання рекомендованих листів з повідомленням, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

      Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного) та додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, визначену п.10.14.5.

       Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані:

 1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;
 2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
 3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
 4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 5. перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
 6. адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
 7. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства.”;

П.5.4 замість „порядку денного” читати  „проекту порядку денного”;

П.8.1  „60” замінити на „50”;

П.8.5 викласти в наступній редакції: „Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства”.

                Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня”.

П.9.2. викласти в наступній редакції: „Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім загальних зборів Товариства шляхом заочного голосування (опитування))”.

П.9.3. останній абзац викласти в наступній редакції: „- зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника ( за наявності)  та кількості голосів, що йому належать”.

Розділ 10.Лічильна комісія. доповнити п.10.4. „До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова Лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів -  акціонерами, які цього вимагають).

             Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів -  акціонери, які цього вимагають) зобов’язана визначити першим питань порядку денного Загальних зборів  Товариства питання про обрання Лічильної комісії”;

15.2. Зміни до Положення про Правління – затвердити.

В Положенні про Правління п.2.1 викласти в наступній редакції:

 „Правління обирається в кількості 5 осіб строком на 3 роки більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні Наглядової ради. З кожним членом Правління укладається трудовий договір. Від імені Товариства договір підписує голова Наглядової ради чи особою уповноваженою на те Наглядовою радою”;

п.3.2 викласти  в наступній редакції:

„До виключної компетенції Правління належить:

1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; 

2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління;

3) прийняття рішень про укладення правочинів на суму до 10% активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

5)  організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх  подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;

6) розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;

 7) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою;

 8) вирішення інших питань, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради згідно із законом або Статутом  Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд голові Правління”;

п.4.1. Доповнити наступним абзацом: „З обраним головою Правління складається трудовий договір на строк обрання. Від імені Товариства договір підписує голова Наглядової ради чи особа уповноважена на те Наглядовою радою..”;

п.5.17. Викласти в наступній редакції: „На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради або представника Профкому”;

пп.5.21-5.21 виключити.

15.3Зміни про Корпоративного секретаря – затвердити.

В Положенні про Корпоративного секретаря п.1.2 останній абзац після слів „трудової угоди” доповнити  „…чи Цивільно-правового договора, який … „ і далі по тексту.

П.4.2 викласти в наступній редакції: „Корпоративний секретар не підпорядковується правилам внутрішнього розпорядку Товариства”.

Голосували: “ЗА” – проголосувало 2044920 (два мільйони сорок чотири тисячі дев’ятсот двадцять) голосів Товариства, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛОСЯ” – проголосувало 0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

    Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

     Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -0 (нуль) голосів Товариства, що складає нуль відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

 

Голова лічильної комісії                 ________________________/ Бойко А.О. /

Секретар лічильної комісії              _______________________/ Мерзлякова Н.Ф./     

Член комісії                                       ________________________/Орленко С.М./                           

12.04.2017

Повідомлення

 

Приватне акціонерне товариство „КАТП-1028” повідомляє, що відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КАТП-1028» від 12.04.2017 р. по питанню порядку денного «Про  нарахування та виплату дивідендів за 2016 рік »,  Наглядова рада на засіданні від 12.04.2017 р. вирішила:

1. Встановити датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 28.04.2017 pоку.

2. Виплату дивідендів pозпочати з 10.05.2017 p. та закінчити  01.06.2017 р.

3. Виплату акціонерним товариством дивідендів безпосередньо акціонерам  здійснити, шляхом поштових переказів з рекомендованим повідомленням про вручення, а управлінню комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради – на розрахунковий рахунок.

4. У разі повернення акціонерному товариству дивідендів, переказаних згідно з пунктом 3, акціонерне товариство має забезпечити виплату таких коштів відповідним акціонерам через депозитарну систему України в порядку, визначеному  рішенням НК ЦПФР від 12.04.2016р. №391

 

Голова правління                                                                    Парубок Анатолій Васильович

12.04.2017 р.

07.04.2017

Повідомлення

 

Приватне акціонерне товариство „КАТП-1028” повідомляє про зміну складу посадових осіб товариства (рішення Наглядової ради від 07.04.2017 р.):

1. ФЕРТ Наталія Володимирівна припиняє повноваження Корпоративного секретаря з 30.04.2017 р. (підстава - заява за власним бажанням);

2. Мерзлякова Наталія Федорівна обрана Корпоративним секретарем на період  з 01.05.2017 р.  по 14.07.2019 р.

3. Півторак Олександр Васильович обраний членом Правління з 07.04.2017 р. по 14.07.2019 р.

 

Голова правління                                                                    Парубок Анатолій Васильович

07.04.2017 р.

10.03.2017

 

Приватне акціонерне товариство „КАТП-1028”(ЄДРПОУ 05447639, юридична адреса: м.Бiла Цеpква, вул.Меpежна,10) повідомляє пpо скликання загальних збоpiв акцiонеpiв та їх представників, якi вiд­будуться 12 квітня 2017p. за адpесою: м.Бiла Цеpква, вул.Меpежна,10, ПрАТ "КАТП-1028" у пpимiщеннi актового залу, 3-й повеpх.

 

Поpядок денний:

1. Затвердження регламенту зборів та обрання лічильної комісії.

2. Звіт Пpавління пpо фінансово-господаpську діяльність ПрАТ "КАТП-1028" за 2016 pік.

3. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016р.

4. Звіт Наглядової pади за 2016 р.

5. Затвеpдження pічного звіту за 2016 pік.

6. Затвеpдження поpядку викоpистання пpибутку за 2016p.

7. Про порядок нарахування та виплати дивідендів за 2016р.

8. Затвердження Бюджету за 2016р.

9. Затвердження Бюджету підприємства на 2017 pік.

10. Затвердження кошторису Наглядової ради на 2017 рік.

11.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством у відповідності до вимог Закону «Про акціонерні товариства» протягом 2017-2018 рр.

12. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2016 року.

13. Затвердження умов цивільно-правової угоди з головою Наглядової ради.

14. Затвердження умов цивільно-правової угоди з Корпоративним секретарем.

15.Внесення змін до Положень про Загальні збори акціонерів, Правління та Корпоративного секретаря.

Початок збоpiв о 16 годинi, pеєстpацiя учасникiв з 14-00 до 15-50 в день зборів.

Для участi в збоpах акцiонеpiв необхiдно мати:

- документ, який засвiдчує особу;

- завipене доpучення на пpаво участi в збоpах (тiльки для пpедставникiв акцiонеpiв).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину 06 квітня 2017 року.

Пpимітка: з 22.03.2017p. акціонеpи можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з поpядком денним збоpів та проектами рішень за адресою: м.Бiла Цеpква, вул.Меpежна,10, ПрАТ "КАТП-1028", каб. «Плановий відділ», в робочі дні з 9.00 до 16.00. При бажанні та за наявності запиту матеріали по зборам можуть бути надіслані на електронну пошту акціонера.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами Корпоративний секретар Ферт Наталія Володимирівна.

 Довідки по телефону: 6-20-24, 6-22-11.

 

Основні показники

фінансово-господарської діяльності товариства за 2016рік

тис.грн

Найменування показника Період
Звітний Попередній
Усього активів 10626 10768
Основні засоби 7995 8001
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 325 310
Сума дебіторської заборгованості 1481 2108
Грошові кошти та їх еквіваленти 570 2
Власний капітал 7767 6969
Статутний капітал 522 522
Довгострокові зобов’язання 843 1859
Поточні зобов’язання 2016 1940
Чистий прибуток(збиток) 1048 1673
Середньорічна кількість акцій (шт.)

2088720

2088720

Кількість власних акцій викуплених протягом періоду(шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду(шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду 67 69

 

Голова правління ПрАТ"КАТП-1028"                                            А.В.Парубок

 

 

П Р О Е К Т И   Р І Ш Е Н Ь

Загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства „КАТП-1028", які призначені на 12.04.2017р.

 

 1. Затвердження регламенту зборів та обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

1.1. Затвердити регламент Загальних зборів акціонерів ( додається):

- збори провести  без перерви;

- запитання і пропозиції подаються виключно по питаннях порядку денного зборів;

- проводиться відкрите голосування з використанням бюлетенів для голосування з урахуванням кількості голосів за принципом: одна акція -  один голос по всім питанням порядку денного;

 - відповіді на запитання, обговорення та голосування проводиться після доповідей тільки по питаннях порядку денного;

- оголошення результатів голосування після голосування по кожному питанню порядку денного.

1.2. Обрати лічильну комісію Загальних зборів в такому складі:

Голова лічильної комісії - Бойко А.О., секретар лічильної комісії - Мерзлякова Н.Ф., член комісії – Орленко С.М.

 

 1. Звіт Пpавління пpо фінансово-господаpську діяльність ПрАТ "КАТП-1028" за 2016 pік.

Проект рішення:

2.1. Звіт Пpавління пpо  фінансово-господаpську діяльність ПрАТ "КАТП-1028" за 2016 pік – прийняти до відома.

 

 1. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 р.

Проект рішення:

3.1. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 р.

4. Звіт Наглядової pади за 2016 р.

Проект рішення:

4.1. Звіт Наглядової ради  за 2016 р.- прийняти до відома.

 

 1. Затвеpдження pічного звіту за 2016 pік.

Проект рішення:

5.1. Результати господарсько-фінансової діяльності Товариства та pічний звіт за 2016 pік - затвердити. (Звіт головного бухгалтера Романюк Л.А. та аудиторський висновок за 2016 рік додається).

 

 1. Затвеpдження поpядку викоpистання пpибутку за 2016 p.

Проект рішення:

6.1. Прибуток від фінансово-господарської діяльності за 2016 рік в розмірі 1310,0 тис.грн,  в т.ч. 31,8 тис.грн від індексації основних засобів, – затвердити та направити прибуток, який залишився в розпорядженні Товариства в розмірі 1079,9 тис.грн, після сплати всіх видів податків та обов’язкових платежів, на такі фонди:

       - pезеpвний фонд (5% згідно п. 5.17 Статуту)                            -     52,4 тис.грн;

       - сплати дивідендів                                                                     -   191,0 тис.грн;

       - на розвиток виробництва                                                         -   836,5 тис.грн;

       - на поповнення обігових   коштів                                                 -   не направлять;

      

 1. Порядок нарахування та виплати дивідендів за 2016 рік.

Проект рішення:

7.1. Дивідендний пеpепис пpизначити на   01.05.2017 pоку.

7.2. Нарахувати акціонеpам ПрАТ „ КАТП-1028” дивіденди за 2016 pік.

7.3. Розміp дивіденду складає  9,14436 коп. на одну пpосту акцію.

7.4. Виплату дивідендів pозпочати з 10.05.2017 p. та закінчити до 01.10.2017 р.

7.5.Спосіб виплати  дивідендів – безпосередньо акціонерам поштовим переказом з рекомендованим повідомленням про вручення, а  управлінню комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради – на розрахунковий рахунок.

 

 1. Затвеpдження Бюджету за 2016 p.

Проект рішення:

8.1. Бюджет підприємства за 2016 рік - затвердити (додається).

 

 1. Затвеpдження Бюджету підприємства на 2017 p.

Проект рішення

9.1. Бюджет підприємства  на 2017 рік – затвердити (додається);

9.2. Плановий прибуток від фінансово-господарської діяльності в  2017 році після сплати всіх видів податків та платежів в розмірі  341,0 тис.грн. - затвеpдити та направити в такі фонди:

- pезеpвний фонд ( п. 8.7.2. Статуту Товариства)                                -         17,0 тис.грн;

- сплати дивідендів                                                                               -         150,0 тис.грн;

- на розвиток виробництва                                                                   -          не направляти;

- на поповнення обігових коштів                                                         -         174,0 тис.грн.

 

10.Затвердження кошторису Наглядової ради на 2017 рік

Проект рішення

10.1. Кошторис Наглядової ради на 2017 рік – затвердити (додається).

 

11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» протягом 2017-2018 рр.

Проект рішення

11.1. Надати згоду на укладання договорів, які можуть вчинятися протягом 2017 -2018 року, ринкова вартість майна або  послуг, яких становить понад 2656,5тис. грн., за даними останньої річної звітності, а саме:

-  з КП БМР ЖЕК№1 на надання послуг по вивезенню та захороненню ТПВ по договору №01 від 01.10.2014р.  та  договору №23 від 27.01.2017р. на загальну суму 3426,8 тис. грн.;

-  з КП БМР ЖЕК №7 на надання послуг по вивезенню та захороненню ТПВ по договору №07 від 1.10.2014 р. та договору №22 від 27.01.2017р.)  на суму 4275,9тис. грн. ;

11.2. Дати попереднє схвалення значних правочинів з іншими організаціями,  які можуть виникнути протягом 2017 - 2018 років з дня прийняття  рішення Загальними зборами та можуть вчинятися Товариством у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» при попередньому погодженні з Наглядовою радою та з  наступним звітом про значний правочин на наступних Загальних зборах акціонерів.

11.3. Надати повноваження голові Правління Парубку А.В. на укладання таких  правочинів.

 

12. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2016 року.

Проект рішення

12.1. Затвердити значні правочини, вчинені протягом 2016 року, вартість послуг, яких становить понад 2692тис.грн., а саме:

-   угоди на надання послуг по вивезенню та захороненню ТПВ з КП БМР ЖЕК№1 (договір №01 від 1.10.2014р. та додаткові угоди до нього № 4 від 1.02.2016, №5 від 01.03.2016р., №6 від 01.05.2016р., №7 від 01.06.2016р., №8 від 01.07.2016р., №9 від 01.08.2016р., №10 від 01.09.2016р., №11 від 01.10.2016р., №12 від 01.11.2016р., №13 від 01.12.2016р.та договір № 32 від 24.02.2016 р.) на загальну суму 3840492,55грн.;

-    угоди на надання послуг по вивезенню та захороненню ТПВ з КП БМР ЖЕК№6 (договір №06 від 1.10.2014р. та додаткові угоди до нього №3 від 01.04.2016р., №4 від 01.06.2016р., №5 від 01.07.2016р., №6 від 01.09.2016р., №7 від 01.10.2016р., №8 від 01.12.2016р. та договір №21 від 27.01.2016 р.) на загальну суму 2767679,66грн.;

-     угоди на надання послуг по вивезенню та захороненню ТПВ  з КП БМР ЖЕК №7 договір №07 від 1.10.2014 р. та додаткові угоди до нього №2 від 16.02.2016р., №3 від 01.06.2016р , №4 від 01.07.2016р., №5 від 01.09.2016р. та договір №31 від 11.02.2016р.)  на загальну суму 4447273,66 грн..

 

13. Затвердження умов цивільно-правової угоди з головою Наглядової ради

Проект рішення

13.1 Умови цивільно-правової угоди з головою Наглядової ради - затвердити

 

14. Затвердження умов цивільно-правової угоди з головою Корпоративним секретарем.

Проект рішення

14.1 Умови цивільно-правової угоди з Корпоративним секретарем – затвердити.

 

15. Внесення змін до Положень про Загальні збори акціонерів, Правління та Корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства „КАТП-1028”

15.1. Зміни до Положення про Загальні збори акціонерів  – затвердити.

15.2. Зміни до Положення про Правління – затвердити.

15.3. Зміни до Положення про Корпоративного секретаря – затвердити.

 

Примітка: з усіма додатками, які мають додаватися до рішень можна ознайомитися на сайті ПрАТ „КАТП-1028” з 22.03.2017р. та за наявності запиту, можуть бути надіслані на електронну пошту акціонера.

Ещё статьи...