Шановні партнери!

ПрАТ «КАТП-1028» висловлює Вам свою повагу та вдячність за партнерські відносини.

З метою забезпечення належного санітарного стану міста, удосконалення системи поводження з відходами та враховуючи рівень підвищення складових діючого тарифу, маємо намір змінити тарифи на послуги з поводження з твердими побутовими відходами (вивезення, захоронення) з 01.01.2020 року.

Перегляд тарифу є нагальною потребою, у зв’язку із зростанням собівартості послуг: прожитковий мінімум  підвищується в середньому на 9,3 %, відповідно зростають витрати на оплату праці та нарахування єдиного соціального внеску; ціни на стиснений газ - на 12 % (в діючих тарифах – 11,80, в нових – 13,20 грн/м3 без ПДВ), на автомобільні оливи й мастила в середньому на 23 %, на акумуляторні батареї - на 4,2%; витрати на поточний ремонт та технічне обслуговування спецтранспорту -16,4 %; послуги з водопостачання та водовідведення - на 5,3%; ставка податку на нерухоме майно - на 13,2 % тощо.

З метою оптимізації послуг з вивезення побутових відходів, підприємство оновлює парк спецтранспорту, поступово виводяться з експлуатації ЗИЛи, тому витрати по статті амортизаційні відрахування в новому тарифі збільшились на 51,5%.

Таким чином, тариф на послуги з поводження з твердими побутовими відходами (вивезення, захоронення) підвищиться на 25,62 грн/м3 для споживачів, які збирають ТПВ в контейнер КАТП-1028; на 25,08 грн/м3 для споживачів, які збирають ТПВ у власний контейнер.

Найменування

Одиниця вимірювання

Діючі тарифи

Нові тарифи з 01.01.2020 р.

%

грн/м3

Тариф на послуги з поводження з твердими побутовими відходами (контейнер КАТП)

грн за 1 м3

90,36

115,98

28,35

25,62

Тариф на послуги з поводження з твердими побутовими відходами (контейнер споживача)

грн за 1 м3

81,18

106,26

30,9

 25,08

      Розрахунок тарифу виконано відповідно до діючого законодавства України, з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами».

     Періодичність надання послуг: за графіком вивезення.

     У разі виникнення питань щодо структури тарифів звертатися за тел. 6-22-11 - плановий відділ; із зауваженнями та  пропозиціями щодо підвищення якості надання послуг за тел.: 6-21-21  - диспетчерська служба; телефон  відділу збуту: 6-20-25.

 

Голова правління ПрАТ «КАТП-1028»                                                               І.П. Вакурова

 

Розрахунок тарифа

на послуги ПрАТ"КАТП-1028"

з поводження з твердими побутовими відходами

для суб'єктів підприємницької діяльності (крім бюджетних установ) на 2020 рік,

які користуються контейнером КАТП-1028

Стаття витрат

Перевезення ТПВ, грн на 1 м3

Збирання ТПВ, грн на 1 м3

Захоронення ТПВ, грн на 1 м3

Всього, грн на 1 м3

Заробітна плата

13,29

1,07

2,37

16,74

Нарахування на зарплату - ЄСВ 22%

2,92

0,24

0,23

3,39

Резерв щорічних відпусток

1,28

0,10

0,52

1,91

Амортизаційні відрахування

3,68

1,14

0,10

4,92

Паливно-мастильні матеріали

11,56

0,35

2,63

14,54

Поточний ремонт

2,75

0,52

1,47

4,74

Матеріальні витрати (

0,68

0,02

0,04

0,74

Страхування

0,03

0,004

0,004

0,04

Витрати по охороні праці

0,15

0,02

0,03

0,20

Щорічний техогляд спецавтотранспорту

0,04

0,00

0,00

0,04

Щоденний медичний контроль водіїв

0,06

0,00

0,00

0,06

Інші прямі витрати (GPSмоніторинг, утримання санітарно-технічного стану)

0,34

0,88

0,91

2,13

Всього прямих витрат

36,78

4,35

8,32

49,44

Загальновиробничі витрати 19,0%

6,99

0,82

5,31

13,12

Планова виробнича собівартість

43,77

5,17

13,62

62,55

Адмінвитрати 12,1%

5,30

0,63

1,65

7,57

Витрати на збут 3,7%

1,62

0,19

0,50

2,31

Інші операційні  витрати 0,45%

0,20

0,02

0,06

0,28

Фінансові витрати

0,89

0,00

0,00

0,89

Повна собівартість послуг

51,77

6,01

15,84

73,61

Планований прибуток, грн

17,78

2,09

3,16

23,03

Тариф, грн без ПДВ

69,55

8,10

19,00

96,65

Податок на додану вартість 20%, грн

13,91

1,62

3,80

19,33

Тариф на послугу, грн на 1 м3 з ПДВ

83,46

9,72

22,80

115,98

 

Голова правління                                                              Вакурова І.П.

Головний економіст                                                           Мерзлякова Н.Ф.

 

Розрахунок тарифа

на послуги ПрАТ"КАТП-1028"

з поводження з твердими побутовими відходами

 для суб'єктів підприємницької діяльності (крім бюджетних установ) на 2020 рік,

  які користуються власним контейнером

Стаття витрат

Перевезення ТПВ, грн на 1 м3

Захоронення ТПВ, грн на 1 м3

Всього, грн на 1 м3

Заробітна плата

13,29

2,37

15,67

Нарахування на зарплату ( ЄСВ 22%)

2,92

0,23

3,15

Резерв щорічних відпусток 9,66%

1,28

0,52

1,81

Амортизаційні відрахування

3,68

0,10

3,79

Паливно-мастильні матеріали

11,56

2,63

14,18

Поточний ремонт

2,75

1,47

4,22

Матеріальні витрати (

0,68

0,04

0,72

Страхування

0,03

0,004

0,031

Витрати по охороні праці (спецодяг, мило)

0,15

0,03

0,18

Щорічний техогляд спецавтотранспорту

0,04

0,00

0,04

Щоденний медичний контроль водіїв

0,06

0,00

0,06

Інші прямі витрати (GPSмоніторинг,  утримання санітарно-технічного стану, тощо)

0,34

0,91

1,25

Всього прямих витрат

36,78

8,32

45,10

Загальновиробничі витрати 19,0%

6,99

5,31

12,30

Планова виробнича собівартість

43,77

13,62

57,38

Адмінвитрати 12,1%

5,30

1,65

6,94

Витрати на збут 3,7%

1,62

0,50

2,12

Інші операційні  витрати 0,45%

0,20

0,06

0,26

Фінансові витрати

0,89

0,00

0,89

Повна собівартість послуг

51,77

15,84

67,61

Планований прибуток, грн

17,78

3,16

20,95

Тариф, грн без ПДВ

69,55

19,00

88,55

Податок на додану вартість 20%, грн

13,91

3,80

17,71

Тариф на послуги, грн на 1 м3 з ПДВ

83,46

22,80

106,26

 

Голова правління                                                              Вакурова І.П.

Головний економіст                                                           Мерзлякова Н.Ф.

 

Розрахунок тарифа

на надання послуги ПрАТ "КАТП-1028"

з поводження з рідкими побутовими відходами (перевезення)

для суб'єктів підприємницької діяльності (крім бюджетних установ)

на плановий період - 2020 рік

Стаття витрат

Всього грн без ПДВ

грн на 1 м3

Заробітна плата

252539,66

41,67

Нарахування на зарплату (ЄСВ-22 %)

55558,73

9,17

Резерв відпусток 9,66 %

24395,33

4,03

Амортизаційні відрахування

1406,40

0,23

Паливно-мастильні матеріали

113466,17

18,72

Поточний ремонт

15000,00

2,48

Матеріальні витрати (шини, акумулятори, рукав)

19605,40

3,24

Страхування

1035,94

0,17

Витрати на охорону праці (спецодяг,мило)

4441,23

0,73

Всього прямих витрат

487448,85

80,44

Загальновиробничі витрати 19,0 %

92615,28

15,28

Планова виробнича собівартість

580064,13

95,72

Адмінвитрати 12,1 %

70187,76

11,58

Витрати на збут 3,7%

21752,40

3,59

Інші операційні  витрати 0,45%

2610,29

0,43

Повна собівартість послуг

674614,59

111,32

Обсяг послуг, м3

6060,00

1,00

Повна собівартість перевезення 1м3

111,32

111,32

Планований прибуток

18,68

18,68

Тариф на перевезення 1м3 рідких поб. відх. без ПДВ

130,00

130,00

Податок на додану вартість, грн

26,00

26,00

Тариф на перевезення 1м3 рідких побутових відходів з ПДВ

156,00

156,00

Голова правління                                                              Вакурова І.П.

Головний економіст                                                           Мерзлякова Н.Ф.

 

Розрахунок тарифа на послугу ПрАТ "КАТП-1028"

на послугу з захоронення  побутових відходів та інших відходів 4 класу небезпеки

для суб'єктів підприємницької діяльності (крім бюджетних установ),

що доставляють відходи на полігон самостійно, на 2020 рік

№ п/п

Стаття витрат

Всього, грн без ПДВ

грн на 1 м3

1

Заробітна плата

1 045 219,32

16,18

2

Резерв відпусток 9,66%

100 968,19

1,56

3

Нарахування  на зарплату ЄСВ 22 %

229 948,25

3,56

4

Амортизаційні відрахування

45 146,76

0,70

5

Паливно-мастильні матеріали

1 157 781,99

17,92

6

Поточний ремонт основних засобів

649 346,92

10,05

7

Електроенергія

19 415,55

0,30

8

Страхування

1 741,17

0,03

9

Витрати по охороні праці (спецодяг, мило)

13 674,53

0,21

10

Витрати по упорядкуванню екологічно-технічного стану полігону

401 310,56

6,21

11

Всього прямих витрат (сума р.1-10)

3 664 553,23

56,72

12

Розподілені загальновиробничі витрати - 19%

696 265,11

10,78

13

Загальновиробничі витрати послуги з захоронення ТПВ всього,                                                                              в тому числі:

1 642 872,25

25,43

13.1.

податок: орендна плата за зем.ділянку полігону

673 833,25

10,43

13.2.

екологічний податок

969 039,00

15,00

14

Загальновиробничі витрати разом (р.12+р.13)

2 339 137,36

36,21

15

Планова виробнича собівартість для розрахунку накладних витрат (р.11+р.12+р.13)

6 003 690,60

92,93

16

Накладні витрати всього, 

в тому числі:

975 599,72

15,10

16.1.

Адмінвитрати (12,1% до р.15)

726 446,56

11,24

16.2.

Витрати на збут (3,7% до р. 15)

222 136,55

3,44

16.3.

Інші операційні  витрати (0,45% до р.15)

27 016,61

0,42

17

Усього витрат повної собівартості (р.11+р.14+р.16)

6 979 290,32

108,03

18

Річний об'єм захоронення, тонн

64 602,60

1,00

19

Повна собівартість захоронення 1т (р.17/р.18)

108,03

108,03

20

Планований прибуток, грн/т

21,59

21,59

21

Тариф на захоронення 1т, грн без ПДВ

129,62

129,62

22

Податок на додану вартість, грн

25,92

25,92

23

Тариф на захоронення 1т, грн з ПДВ

155,54

155,54

 Голова правління                                                              Вакурова І.П.

Головний економіст                                                           Мерзлякова Н.Ф.